Bilde av skogplanter

Hvor mye bør jeg plante per dekar?

Hvor mye bør jeg plante per dekar?

Her er en kort oversikt over anbefalt planteantall ved planting av gran, furu og bjørk (per dekar).

Jf. Nasjonale anbefalinger fra skogbruket.

BONITET 26 23 20 17 14 11 8 6
GRAN 300 275 250 230 210 160 130 100
FURU 350 310 260 215 170 120 80
BJØRK 330 280 240