Norgesplanter AS er stiftet

Norgesplanter AS er stiftet

Skogselskapet i Telemark og Buskerud var samlet på Gvarv den 12. desember 2016. Det ble enstemmig vedtatt at et felles eid selskap skulle stiftes. Selskapet er nå operativt.

Det skal produseres, distribueres og selges skogplanter fra henholdsvis Gvarv og Hokksund som er de nåværende produksjonsstedene. Det skal produseres opp mot 15 millioner planter til skogeiere i nåværende nedslagsfelt i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold, samt der hvor det er etterspørsel.
Det vil investeres i nytt utstyr og det vil bli satset på voksing av planter mot snutebiller.
Det nye styret med Sverre Siljan i spissen ser frem mot en spennende fremtid, med moderne og fremtidsrettede produksjonsanlegg. Sammen med daglig leder Lars Kihle og de ansatte så gleder de seg til å kunne levere ut skogplanter til skogeierne.

Norgesplanter AS har som målsetting å ivareta en kvalitetsmessig produksjon av norske provenienser til en konkurransedyktig pris og planter som er blitt behandlet med voks mot snutebiller. Det forventes en økning i plantingen i årene som kommer og det er også en målsetting å ha en kapasitet tilpasset markedets behov for planter. Selskapet vil i utgangspunktet ha en produksjonskapasitet på ca. 15 mill. planter.