Skogplanter med voks

Skogplanter med voks

Gran plantene blir satt inn med et lag med miljøvennlig voks for å hindre at snutebilla gnager i barken. Snuttebilla hindres i å skade og eller drepe de små granplantene.

Snutebillene spiser den saftige delen av barken. De klarer ikke å gnage seg gjennom tykk bark. De angriper derfor de unge grantrærne. Når de har gnagd rundt hele stengelen, dør treet.

Snutebiller herjer mest i nye hogstfelt. Derfor er det viktig å vurdere markberdning sammen med bruk av voks på plantene. Dette reduserer faren for at planten blir angrepet, og store negative økonomiske konsekvenser for skogeieren unngås. Nyere forskning viser at voksen fungerer meget godt og er et grønt og miljøvennlig alternativt produkt.