Hvorfor voks på plantene?

Hvorfor voks på plantene?

  • Hindre snutebilleskader
  • Miljøvennlig produkt
  • Unngå suppleringsplanting
  • Mindre risiko for plantedød
  • Gir bedret økonomi