Tilskudd til suppleringsplanting

Tilskudd til suppleringsplanting

Landbruksdirektoratet gir 50% tilskudd til suppleringsplanting i 2019

Av ulike årsaker kan det bli avgang på plantefeltene, fjor årets tørke sommer var ikke lett for små plantene. Derfor er det viktig å sjekke feltene å se om det har blitt noe avgang etter plantinga. Skogeierne kan få inntil 50% tilskudd for å oppnå full tetthet i sine plantefelt.

Pengene gis fra nasjonal ramme til tettere planting som klimatiltak. Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter pr dekar. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et minimumskrav til plantetetthet.

Les mer om suppleringsplanting og hvordan man søker om tilskuddet her  

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag):

Bonitet Min. plantetall per dekar etter supplering
26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100