Store mengder ugress har skadet og tatt livet av flere millioner gran planter

Store mengder ugress har skadet og tatt livet av flere millioner gran planter

Sommer 2018 var veldig varm og tørr, dette stresset alle typer planter. Når de blir stresse slik og er i ferd med å dø, setter de i gang en kraftig blomstring, som igjen gir mye frø. 2019 gav dessverre enormt store utfordringer med ugress som har spirt i alle brett på alle baner med fjor års granplanter. Vi har rukket luke på alle banene en gang, men det er dessverre bare å begynne å luke på nytt. På to baner har vi ikke rukket å luke ugresset to ganger. Det tar ca 20 dager å luke en bane, derfor har vi måtte få inn 20 ekstra sesong arbeidere.
På disse banene er det ekstremt mye ugress. Ugresset stagnerer plantenes vekst og utvikling, dette er den «beste» skadevirkningen». Det værste er når de utkonkurrerer granplantene totalt og når det blir så tett og fuktig under ugresset at granplantene får sopp, mye gråskimmel og da rett og slett råtner og dør. Vi ser at avlingen vil kun bli maks 50% av normal avling. Vi har utført sprøyting etter vanlig oppskrift, dessverre er de nåværende kjemiske produktene ikke så virksomme. Vi har brukt Boxer og Lentagran. Mengden av ugress gjør at virkningen ikke blir god nok. Vi har sprøytet mot sopp, men her er også mengden av ugress for stort.

Vi har dessverre mistet 2,4 millioner planter, som gjør at skogeierne vil mangle planter til våren 2020. Det er heldigvis mye planter for salg høsten 2020, så det ar bare å bestille og gi oss en tilbakemelding 14 dager får uthenting av planter.

Ugress 2019