Forfatter: Lars Kihle

Tilskudd til suppleringsplanting

Landbruksdirektoratet gir 50% tilskudd til suppleringsplanting i 2019 Av ulike årsaker kan det bli avgang på plantefeltene, fjor årets tørke sommer var ikke lett for små plantene. Derfor er det viktig å sjekke feltene å se om det har blitt noe avgang etter plantinga. Skogeierne kan få inntil 50% tilskudd for å oppnå full tetthet… Read more »

Hvorfor voks på plantene?

Hindre snutebilleskader Miljøvennlig produkt Unngå suppleringsplanting Mindre risiko for plantedød Gir bedret økonomi

Skogplanter med voks

Gran plantene blir satt inn med et lag med miljøvennlig voks for å hindre at snutebilla gnager i barken. Snuttebilla hindres i å skade og eller drepe de små granplantene.