Her er ditt resultat:

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 905 23 917 eller hilde@norgesplanter.no.

Du ønsker å plante dekar, med en bonitet på .

Vi foreslår at du planter 0 planter (+/- 20%).


Vi kommer frem til forslaget med følgende regnestykke: 0 (Treslagstall for ) x (Bonitetstallet) x (Antall dekar) = 0