Planter for høsten

Vi har planter stående ute på friland, klare for å bli pakket for din skog. Det er bare å ta kontakt med oss; send gjerne en epost til hilde@norgesplanter.no Du kan også forhøre deg med At Skog, Glommen Skog, Nortømmer, SB Skog og eller Viken Skog, og høre om de har tilgjengelige planter for høsten.

Skogplantene bestilles fortløpende fra 1. august. På høsten står plantene i vekst ute på friland og blir pakket på bestilling. Vi kan levere ut planter når de er herdet for vinteren, normalt vil dette være f.o.m. 1. september. Leveringstid/ pakketid er 3-5 dager etter bestilling, avhengig av antall bestillinger i prosess.