Planter for våren 2021

Vi har nå kun juletreplanter av typen Stein igjen for våren 2021. Alle skogplantene er utsolgt. Vi har planter igjen for høstplanting fra 1. september 2021. Du kan også forhøre deg med At Skog, Glommen Skog, Nortømmer, SB Skog og eller Viken Skog, og høre om de har tilgjengelige planter for våren 2021.