Priser skogplanter for sesongen 2022

Prisliste for skogplantene sesongen 2022 - Norgesplanter AS

2. Gran

Våre planter vokser i en eller to vekstsesonger og de vokser i brett med enten 95 planter eller 60 planter.