Priser skogplanter for sesongen 2021

Prisliste for skogplantene sesongen 2021 - Norgesplanter AS

2. Gran

Våre planter vokser i en eller to vekstsesonger og de vokser i brett med enten 95 planter eller 60 planter.

3. Andre tresorter