Skogplantene bestilles per e-post: hilde@norgesplanter.no.

2. Gran

Våre planter vokser i en eller to vekstsesonger og de vokser i brett med enten 95 planter eller 60 planter.